Değişken (Variable) Nedir?

Değişkenler, bir bilgisayar yazılımı geliştirirken kullanıcıyla program arasında kullanılan verileri geçici olarak sakladığımız depo alanı diyebiliriz. Bu bilgiler bilgisayarın geçici hafıza birimi olan RAM’de tutulur.

C# (C Sharp)’ta Veri Tipleri

Değişken tipleri referans ve değer olmak üzere ikiye ayrılır. Referans tipli değişkenler belleğin stack alanında değer tipli değişkenler ise belleğin heap alanında tutulur. Stack alanlarda tutulan değişkenlerin maksimum ve minimum sınırlarının belirlenmiş olması gerekmektedir. Heap bölgesinde ise veri uzunluğu sınırsızdır.  (Stack ve Heap arasındaki farklar)

C# (C Sharp)’ta Değişken Nasıl Tanımlanır?
C# (C Sharp) programlama dilinde değişken tanımlanırken değişken türü değişken adı” şeklinde tanımlanır.

Örnek değişken tanımları:


Değişken Türleri

Sayısal Türler

Aşağıdaki değişken türlerinde sayısal ifadeleri tutarız. Veri tipi olarak değer tipli değişkenlerdir. Değer tipli değişkenler RAM’in stack alanında tutulduğu için sınırlarının belirtilmiş olması gerekmektedir. Değer tipli bir değişken tanımladığımızda ram de kullansakta kullanmasakta değişken türüne ait aralık kadar yer tutacağı için yanlış değişken tanımlamaları ram’i gereksiz yere kullanmamıza sebep olacaktır. Bu da bize performans kaybına neden olabilir veya memory hatası alabiliriz.

sbyte
-128 –  127 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 1 Byte yer tutar.  

short
-32768 – 32767 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 2 Byte yer tutar.

int
-2147483648 – 2147483647 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 4 Byte yer tutar.

long
-9223372036854775808 – 9223372036854775807 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 8 Byte yer tutar.

byte
0 – 255 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte Byte yer tutar.

ushort
0 – 65535 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 2 Byte yer tutar.

uint
0 – 4294967295 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 4 Byte yer tutar.

ulong
0 – 18446744073709551615 arasında tam sayı değerlerini tutar. Bellekte 8 Byte yer tutar.

float
±1.5*10-45, …, ±3.4*1038 arasında reel sayı değerlerini tutar. Bellekte 4 Byte yer tutar.

double
±5.0*10-324, …, ±1.7*10308 arasında reel sayı değerlerini tutar. Bellekte 8 Byte yer tutar.

decimal
±1.5*10-28, …, ±7.9*1028 arasında reel sayı değerlerini tutar. Bellekte 16 Byte yer tutar.

Metinsel Türler

Metinsel türlü değişkenler char ve string olmak üzere 2 tanedir.

char
Tek karakter almaktadır. Sınırları belirli olduğu için değer tipli değişkendir.

string
Sınırsız (Belleğin kapasitesi kadar) metin türünde veri tutabiliriz. Sınırları belirli olmadığı için referans tipli değerdir.

Diğer türdeki değişkenler

bool
true ya da false şeklinde değerler alır. değer tipli değişkendir.

Object
Bütün veri tiplerinin türediği temel sınıftır. object olarak tanımladığımız bir değişkene herşeyi atayabiliriz. Örneğin: sayısal ifadeler, string ifadeleri, sınıf gb.

Örnek:
object value = “Samet”;
value = 52;
value = 3.14;

Yukarıdaki gibi değişkenin türüne bakmaksızın farklı değerler atanabilir.

Var Anahtar Kelimesi
Kullanımı Object türü gibidir.  var anahtar kelimesiyle değişken tanımlaması yapabiliriz. Var anahtar kelimesinde değişken türü derleme aşamasında değişkene atanan değerin türünden belirlenir. Örneğin var number = 5; şeklinde bir tanımlama yaptığımızda number değişkeni derleme aşamasında int değeri olarak belirlenmiştir.

Bu yazımda veri tipleri ve değişkenlerden bahsetmeye çalıştım. Dilerseniz C#’ta Değişken İsimlendirme Kuralları yazımı da okuyabilirsiniz.

Hoşçakalın!